Informacje Klubu Seniora (KS) przy O/PTTK w Rzeszowie

************************************************************************

ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK KLUBU SENIORA, kliknij ...

Propozycje wycieczek KS w 2023 r., składamy do 8.X.2022 r.

Aktualne godziny pracy Oddziału, kliknij ...

Składki na 2022 rok, kwota i sposób opłaty, kliknij ...

*****************************************************************************************

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze: 6.06.2022.

Wybrano nowy Zarząd Klubu:

Prezes - Danuta Wojnar-Płaza

Wiceprezes - Ryszard Ćwiok

Sekretarz - Teresa Krzanowska

Członek - Krystyna Dziok

Członek - Krystyna Kwiatkowska

*****************************************************************************************

BIEŻĄCE WYCIECZKI Klubu Seniora

1.Pielgrzymka do Łopienki - 02.10.2022 (niedziela).

2.Beskid Sądecki - Dolina Popradu - 7-8.10.2022 (piątek-sobota).

3.Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie Krępak - 11.10.2022 (wtorek).

4.Barwy jesieni - Pogórze Przemyskie - 18.10.2022 (wtorek).

Zachęcamy na wycieczki z Koła Terenowego nr 32 - kliknij.