Informacje Klubu Seniora (KS) przy O/PTTK w Rzeszowie

Na koniec 2016 roku, Klub Seniora liczył 519 osób, z tego:

- 341 osób opłaciło w Klubie składki PTTK i składki klubowe,

- 177 osób opłaciło składki klubowe, a składki PTTK w innych kołach,

- 1 osoba zwolniona z opłacania składek.

Koło Uniwersytetu Trzeciego Wieku - na końcu strony.

1.Prosimy o płacenie składki PTTK już za 2017 r., oraz składki klubowej.

************************************************************************

ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK KLUBU SENIORA, kliknij ...

KALENDARZ KLUBU SENIORA 2017, pobierz

Ogłoszenie KS: zmiana terminu wycieczki w lipcu 2017 roku, pobierz

*****************************************************************************************

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze: 3.11.2016, wybrany zarząd

*****************************************************************************************

BIEŻĄCE WYCIECZKI i IMPREZY KS w 2017 r.

Zmiana terminu wycieczki w lipcu 2017 r., kliknij ...

1.Chłopice, Tuligłowy, Młyny, Jarosław, 18.03.2017 (sobota), kliknij ...

2.Warszawa, 25-26.03.2017 (sobota-niedziela), kliknij ...

3.Częstochowa, Złoty Potok, Olsztyn, 25-26.04.2017 (wtorek-środa), kliknij ...

4.Wycieczka piesza: Czudec-Wyżne, 5.04.2017 (środa), kliknij ...

5.Spotkanie klubowe, 6.04.2017 (czwartek), kliknij ...

6.Droga krzyżowa - Klimkówka, 8.04.2017 (sobota), kliknij ...

7.Niedziela Palmowa - Lipnica Murowana, 9.04.2017 (niedziela), kliknij ...

8.Chotyniec, Stubienko, Leszno, Medyka, 20.04.2017 (czwartek), kliknij ...

******************************************************************************************

Koło Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy O/PTTK w Rzeszowie.

Koło utworzone na zebraniu w dniu 19.02.2014.