Informacje Klubu Seniora (KS) przy O/PTTK w Rzeszowie

Na koniec 2016 roku, Klub Seniora liczył 519 osób, z tego:

- 341 osób opłaciło w Klubie składki PTTK i składki klubowe,

- 177 osób opłaciło składki klubowe, a składki PTTK w innych kołach,

- 1 osoba zwolniona z opłacania składek.

1.Minął termin opłaty składki PTTK za 2017 r., oraz składki klubowej.

************************************************************************

ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK KLUBU SENIORA, kliknij ...

KALENDARZ KLUBU SENIORA 2017, pobierz

Ogłoszenie KS: zmiana terminu wycieczki w lipcu 2017 roku, pobierz

*****************************************************************************************

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze: 3.11.2016, wybrany zarząd

*****************************************************************************************

BIEŻĄCE WYCIECZKI i IMPREZY KS w 2017 r.

Zmiana terminu wycieczki w lipcu 2017 r., kliknij ...

1.Zmienione daty wycieczek w czerwcu, 8,13,29, kliknij ...

2.Kotlina Kłodzka, 22-25.06.2017 (czwartek-niedziela), kliknij ...

3.Wędrujemy doliną Sanu,1-a wycieczka, 29.06.2017 (czwartek), kliknij ...

4.Piesza: Lubzina - Przymiarki - Ropczyce, 6.07.2017 (czwartek), kliknij ...

5.Wojciechów, Nałęczów - drugi termin, 7.07.2017 (piątek), kliknij ...

6.Wojciechów, Nałęczów - pierwszy termin, 8.07.2017 (sobota), kliknij ...

7.Kazimierz Dolny - pierwszy wyjazd, 15.07.2017 (sobota), kliknij ...

8.Kazimierz Dolny - drugi wyjazd, 22.07.2017 (sobota), kliknij ...

9.Ściana wschodnia, 29-31.07.2017 (sobota-poniedziałek), kliknij ...

10.Kotlina Jeleniogórska, 3-6.08.2017 (piątek-niedziela), kliknij ...