Informacje Klubu Seniora (KS) przy O/PTTK w Rzeszowie

************************************************************************

ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK KLUBU SENIORA, kliknij ...

KALENDARZ KLUBU SENIORA 2019, pobierz

KALENDARZ KLUBU SENIORA 2018, pobierz

*****************************************************************************************

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze: 3.11.2016, wybrany zarząd

*****************************************************************************************

*****************************************************************************************

BIEŻĄCE WYCIECZKI i IMPREZY KS w 2019 r.

1.Zwiedzanie schronu atomowego, 17.01.2019 (czwartek), kliknij ...

2.Spotkanie klubowe z prelekcją Pani Niezgody, 7.02.2019 (czwartek), kliknij ...