Informacje Klubu Seniora (KS) przy O/PTTK w Rzeszowie

Na koniec 2016 roku, Klub Seniora liczył 519 osób, z tego:

- 341 osób opłaciło w Klubie składki PTTK i składki klubowe,

- 177 osób opłaciło składki klubowe, a składki PTTK w innych kołach,

- 1 osoba zwolniona z opłacania składek.

Koło Uniwersytetu Trzeciego Wieku - na końcu strony.

1.Prosimy o płacenie składki PTTK już za 2017 r., oraz składki klubowej.

************************************************************************

ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK KLUBU SENIORA, kliknij ...

KALENDARZ KLUBU SENIORA 2017, pobierz

Ogłoszenie KS: zmiana terminu wycieczki w lipcu 2017 roku, pobierz

*****************************************************************************************

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze: 3.11.2016, wybrany zarząd

*****************************************************************************************

BIEŻĄCE WYCIECZKI i IMPREZY KS w 2017 r.

Zmiana terminu wycieczki w lipcu 2017 r., kliknij ...

1.Jasło, Dębowiec, Nowy Żmigród, 23.02.2017 (czwartek), kliknij ...

2.Spotkanie klubowe, 2.03.2017 (czwartek), kliknij ...

3.Żarnowiec, Bóbrka, Zręcin, 11.03.2017 (sobota), kliknij ...

4.Chłopice, Tuligłowy, Młyny, Jarosław, 18.03.2017 (sobota), kliknij ...

Zapisy na tą wycieczkę od 20.02.2017 (poniedziałek).

5.Warszawa, 25-26.03.2017 (sobota-niedziela), kliknij ...

******************************************************************************************

Koło Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy O/PTTK w Rzeszowie.

Koło utworzone na zebraniu w dniu 19.02.2014.