Informacje Klubu Seniora (KS) przy O/PTTK w Rzeszowie

************************************************************************

ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK KLUBU SENIORA, kliknij ...

*****************************************************************************************

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze: 6.06.2022.

Wybrano nowy Zarząd Klubu:

Prezes - Danuta Wojnar-Płaza

Wiceprezes - Ryszard Ćwiok

Sekretarz - Teresa Krzanowska

Członek - Krystyna Dziok

Członek - Krystyna Kwiatkowska

*****************************************************************************************

BIEŻĄCE WYCIECZKI Klubu Seniora

1.Bolestraszyce i Wola Zarczycka, 21.05.2023 (niedziela)

2.Opatów, Ujazd, 25.05.2023 (czwartek)

3.Pustynia Błędowska, 1.06.2023 (czwartek)

4.Ciekoty, Oblęgorek i Łagów z KT32, 3.06.2023 (sobota)

5.Kopystańka-Pogórze Przemyskie, 11.06.2023 (niedziela)

6.Sciana wschodnia,nowy termin, 22-23.06.2023 (czwartek-piątek)

Zachęcamy na wycieczki z Koła Terenowego nr 32 - kliknij.