Relacje z imprez KT 32 w 2018 roku.

Uwagi wstępne.

1.W czasie każdej wycieczki, krótszej czy dłuższej, autokarowej czy pieszej, przewodnicy zawsze prowadzą komentarz krajoznawczy dotyczący zabytków w szerokim pojęciu, dotyczący historii czy też komentarz dotyczący przyrody, czyli różnych form ochrony przyrody, występowania spotykanych obiektów przyrodniczych.

2.Zawsze są podane ilości punktów, które można zdobyć w czasie danej wycieczki do poszczególnych odznak ustanowionych przez różne jednostki PTTK, czyli Górska Odznaka Turystyczna, Odznaka Turystyki Pieszej, Turysta Przyrodnik, Odznaka Krajoznawcza, Odznaka Fotografii Krajoznawczej lub inna.

3.Na stronie www.foto.pttk.rzeszow.pl, można oglądać zdjęcia z niektórych wycieczek. Dlatego zachęcamy, w imieniu Zarządu KT 32, do fotografowania, potem do wysłania zdjęć do kol. Andrzeja Wesołego, prezesa Zarządu KT32, na adres wycieczki@pttkrzeszow.pl, który umieści je na w/w stronie. Mile widziane są zdjęcia z podpisami co przedstawiają.

Gdyby ktoś chciał, to zapraszamy do pisania relacji z imprez, zostaną tutaj umieszczone, z podaniem nazwiska autorki lub autora (może być więcej osób).

Coroczny opłatek, 3.01.2018 (środa).

Kolejne spotkanie opłatkowe, Organizowane wspólnie z Kołem Przewodników. Tym razem uczestniczyło 45 osób. Na początku przywitali uczestników dwaj prezesi, czyli kol. Witold Haspel - Koło Przewodników, oraz kol. Andrzej Wesół - Koło Terenowe nr 32. Z Krakowa przyjechał ks. Artur Świeży, salezjanin, przewodnik beskidzki. On odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatki i rozpoczął uroczystość. Tradycyjnie wiele koleżanek przyniosło różne wiktuały. Teksty kolęd były wyświetlane na ekranie, stąd nie było problemów ze śpiewaniem. W przerwach na konsumpcję, kol. Zbigniew Sewerniak wyświetlał zdjęcia z wielu wycieczek, z 2017 roku. Tak więc, rok 2018 został rozpoczęty.