Władze KT 32 wybrane na Walnym Zebraniu 23 listopada 2016 r.

Zarząd Koła:

1.Andrzej Wesół - prezes
2.Barbara Podsiadło - wiceprezes
3.Teresa Wiech - sekretarz
4.Ewa Grygiel-Sauerland - skarbnik
5.Jadwiga Kamerduła - członek
6.Jerzy Pokorski - członek
7.Stanisław Polański - członek

Komisja Rewizyjna:

1.Barbara Dyszyńska-Pieniądz - przewodnicząca
2.Lucyna Grych - członek
3.Aleksandra Mach - członek

Zebrania Zarządu Koła odbywają się w pierwszą środę miesiąca, chyba, że są jakieś przeszkody, wtedy ustala się inną datę.